Prawo polskie reguluje zasady, według których apteczki pierwszej pomocy obowiązkowo powinny znajdować się we wszelkich zakładach pracy, instytucjach użyteczności publicznej, czy szkołach. Przepisy dają wskazówki, co powinno znaleźć się w każdej apteczce, ale także informują o pozostałych zasadach jej użytkowania. Nie ma przepisów jasno określających ilości danych apteczek w konkretnych instytucjach, czy zakładach pracy. Istnieje … Read more