Prawo polskie reguluje zasady, według których apteczki pierwszej pomocy obowiązkowo powinny znajdować się we wszelkich zakładach pracy, instytucjach użyteczności publicznej, czy szkołach. Przepisy dają wskazówki, co powinno znaleźć się w każdej apteczce, ale także informują o pozostałych zasadach jej użytkowania.

Nie ma przepisów jasno określających ilości danych apteczek w konkretnych instytucjach, czy zakładach pracy. Istnieje jedna niepisana zasada, że ilość apteczek powinna być wprost proporcjonalna do ilości osób zatrudnionych w zakładzie pracy, czy ilości uczniów w każdej szkole.

Apteczki pierwszej pomocy powinny znajdować się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych oraz dostępnych dla każdego.  Miejsce gdzie znajduję się apteczka, warto oznaczyć dodatkowo odpowiednim znakiem BHP, w ten sposób nikt nie będzie miał problemów z  jej odnalezieniem.   Każda instytucja powinna także wyznaczyć określone osoby, które będą odpowiedzialne za apteczki i które będą potrafiły w razie konieczności umiejętnie z niej skorzystać i udzielić właściwej pomocy.

Mimo, że żaden przepis nie nakłada obowiązku posiadania apteczki w domach prywatnych, to warto taką apteczkę posiadać na wyposażeniu. Wypadki i możliwość uszkodzeń ciała zdarzają się przecież wszędzie i zawartość apteczki może być bardzo pomocna. Zwłaszcza jeśli posiada się małe dzieci. One ze względu na swoje niedojrzałe zachowania i brak umiejętności realnego ocenienia zagrożeń – często są podane na przeróżne skaleczenia, zranienia i otarcia. Warto zatem zadbać o ich bezpieczeństwo i zdrowie i zakupić apteczkę, ustawić ją w dogodnym dla użytkowników dorosłych miejscu, by w razie konieczności móc z niej szybko skorzystać.