Apteczka pierwszej pomocy w Twoim samochodzie

Apteczka pierwszej pomocy – warto ją mieć w samochodzie

Każdy odpowiedzialny kierowca dba o stan techniczny swojego pojazdu oraz o to, aby był odpowiednio wyposażony. Jest to szczególnie ważne, gdy wybieramy się w długą, zagraniczną trasę. Należy wiedzieć, że apteczka samochodowa w Polsce nie jest obowiązkowa, jednak w niektórych państwach w przypadku kontroli drogowej policjant będzie chciał sprawdzić czy ją posiadamy.

Obowiązek posiada apteczki

W jakich krajach wymagana jest apteczka pierwszej pomocy? Okazuje się, że bardzo wiele państw stawia taki wymóg kierowcom. W samochodzie wożą ją Niemcy, Słowacy, Czesi, Francuzi, Rosjanie. Obowiązkowa jest także w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, na Węgrzech i na Litwie. Warto więc jest zapoznać się z podstawowymi przepisami ruchu drogowego w kraju, przez który będziemy przejeżdżać. Za brak stosownego wyposażenia grożą pokaźne mandaty, szczególnie te liczone w walucie euro.

Warto mieć apteczkę nawet nadobowiązkowo

Mimo braku obowiązku posiadania apteczki pierwszej pomocy w Polsce, warto ją jednak mieć przy sobie. W największej ilości przypadków, właściciel samochodu nigdy nie będzie musiał jej używać. Jednak zdarzyć się mogą sytuacje, gdy potrzebna będzie podstawowa pierwsza pomoc i okażę się, że apteczka jednak jest istotnym elementem wyposażenia pojazdu.